Kiterjesztett készülékvédelem

Szolgáltató vállalja a készülék (mobiltelefon, táblagép) javítását vagy cseréjét a lentebb felsorolt esetekben.

A kiterjesztett készülékvédelem az alábbi károk és meghibásodások javítását téríti:

   • Víz vagy egyéb folyadék
   • Vihar, villámcsapás, jégverés
   • Törés, külső mechanikai sérülés
   • Betöréses lopás
   • Rablás
   • Egyéb belső meghibások

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a kiterjesztett készülékvédelem az alábbi esetekben nem téríti a károkat:

   • Nem rendeltetésszerű használat
   • Szándékos károkozás
   • Szoftver- illetve vírusprogramok okozta károk
   • Rendeltetésszerű használatból eredő kopás, karcok
   • Adatvesztés

 

Szolgáltató a szerződés időtartama alatt maximum 2 javítást és 1 cserét vállal. Cserét követően a készülékvédelem nem ruházható át a kicserélt termékre. Csere esetén a hibás készülék a szolgáltatónál marad.

Káresemény esetén Szerződő köteles az önrészt megfizetni, melynek mértéke a következő

Bruttó 200.000 Ft. vételárat meg nem haladó készülék Bruttó 200.001 Ft. vételárat meghaladó készülék
Bruttó vételár 10%-a Bruttó vételár 15%-a

Káresemény bekövetkezését követően amennyiben kéri a javítást, Szerződő köteles azt 8 napon belül írásban jelezni Szolgáltatónak.

A javítás vagy csere elvégzéséhez elengedhetetlen a szerződés, illetve a vásárlási bizonylet megléte.

A készülék szervizbe juttatását, majd Szerződőhöz történő visszajuttatását Szolgáltató díjmentesen vállalja.

 

Extra jótállás

Szolgáltató vállalja a készülék (mobiltelefon, táblagép) garanciális szervizelését +1 évvel.

 

A te készüléked:

Tartozékok megtekintése